English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ١٣ تير ١٤٠١

آمار بازدید

بازديدکنندگان امروز : 6
بازديدکنندگان این صفحه: 36
کل بازديدکنندگان : 68405
بازديدکنندگان آنلاين : 1
آخرین بروزرسانی : 1401/03/04

تاریخ تصویب

دانشجو

مجری

عنوان پروپوزال

ردیف

16/5/98

سمیرا جهانگرد

دکتر آیت اللهی

بررسی اثر پیش گویی کننده پروتئین p16 و ki67 در پیشرفت ضایعات داخل اپیتلیالی دهانه رحم با درجه پایین در بیمارستان شهید مطهری ارومیه از سال 95 تا 98

1

16/11/98

سمیه قاسم زاده

دکتر آیت اللهی

بررسی تاثیر طب سوزنی بر علائم وازوموتور یائستگی

2

21/10/98

عذرا علیزاده

دکتر اصغری

بررسی ارتباط بین تومورمارکرها و پیشآگهی سرطان معده در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی ارومیه در نیم سال اول 1398

3

22/3/98

هانیا فتاحی

دکتر عباسی

بررسی تفاوت در درجه بندی هیستوپاتولوژیکی سرطان های پستان، مثانه و بافت نرم بین گزارش کنندگان در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

4

22/2/98

مریم فقهی

دکتر جباری

بررسي اثر همسايگي پرتو الكتروني در سلولهاي سرطان پستان انسان

5

3/7/98

لیلا محمودی

دکتر زینالی

ارزیابی محاسبات سیستم طراحی درمان 1.Monaco5 در تعیین دز خارج میدان حاصل از تغییرات آهنگ دز در شتابدهنده ی -Elekta platform syenergy در پرتودرمانی مدوله شده داینامیک )IMRT-D

6

13/11/98

زهره حسینی

دکتر اصغری

بررسی تاثیر نرمال سالین در بروز فلبیت به دنبال تزریق مداوم فلوئوراسیل در بیماران تحت شیمی درمانی

7

27/11/98

سعید آقایان

دکتر ناجی

بررسی فراوانی بیان ژن p16 به روش اینوهیستوشیمی و ارتباط آن با پارامترهای هیستوپاتولوژیک در سرطان پستان

8

AryanicCMS:azan