English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٨ آذر ١٣٩٩

محققین و دانشجویان می توانند طرح ها و پایان نامه های خود را در مورد سرطان در قالب طرح پژوهشی و با همکاری یکی از اعضای هیئت علمی مرکز به انجام برسانند

روند تصویب طرح پژوهشی در مرکز و دانشگاه به قرار زیر است:

هماهنگی و انتخاب یکی از اعضای هیئت علمی مرکز (اعضای هیئت علمی در سایت بخش فارسی و انگلیسی)  به عنوان مجری/استاد راهنما/مشاور - دانلود و تکمیل فرم طرح- تکمیل فرم آنلاین در سامانه پژوهشیار- هماهنگی با کارشناس مرکز جهت برگزارس جلسه دفاع از طرح- ارجاع طرح به کمیته اخلاق و شورای پژوهشی دانشگاه- انجام طرح.

سطح حمایت از طرح ها و پایان نامه ها مطابق آیین نامه حمایت از طرح های پژوهشی معاونت تحقیقات و فناوری است.

همکاری در طرح ها:

1- داخل دانشگاه و بین گروهی

2- بین دانشگاهی

3- بین المللی

 

فرم طرح را از اینجا دانلود کنید:

 

 

   دانلود : new_proposal.doc           حجم فایل 194 KB
AryanicCMS:azan