English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٠٧ آذر ١٤٠٢

آمار بازدید

بازديدکنندگان امروز : 26
بازديدکنندگان این صفحه: 274
کل بازديدکنندگان : 97104
بازديدکنندگان آنلاين : 2
آخرین بروزرسانی : 1402/08/28

وضعیت طرح

مجری طرح

عنوان طرح تحقیقاتی

ردیف

در حال اجرا

دکتر مجیدی نیا

برسی mir-146در مقاومت دارویی رده سلولی caco-2 سرطان کولورکتال  به 5- فلوراسیل از طریق آسیب DNA

1

در حال اجرا

دکتر علی اکبری

سنتز و شناسایی کمپلکسهای جدید ضد سرطان پالادیوم از مشتق تیوسمی کاریازون و ارزیابی فعالیت آنتی ویروسی آنها با استفاده از روش شبیه سازی دینامیک مولکولی

2

در حال اجرا

دکتر مریم مجیدی نیا

ارزیابی تاثیر درمان ترکیبی miR-383-5p و 5-فلورواوراسیل بر میزان حساسیت سلول های SW-480 سرطان کولورکتال به آپوپتوز

3

در حال اجرا

دکتر علی اکبری

سنتز و شناسایی نانوذرات کیتوسان حاوی فنیل آلانین و ارزیابی اثرات درمانی آنها بر سلول های سرطانی پستان

4

در حال اجرا

دکتر مریم مجیدی نیا

بررسی تاثیر نانولوله های هالوسیت گرافت شده با پلی اتیلن گلیکول حاوی کوارستین بر میزان سمیت 5-فلورواوراسیل در رده سلولی SW-480 سرطان کولورکتال

5

در حال اجرا

دکتر جعفر رضایی

    مطالعه تاثیر متفورمین و نقاط کوانتومی بر پایه متفورمین بر سلول های سرطان پستان

6

 

دکتر مریم مجیدی نیا

بررسی نقش ترکیب VE-822 در کاهش میزان مقاومت دارویی رده سلولی Caco-2 سرطان کولورکتال به 5-فلورواوراسیل از طریق آسیب DNA

7

 

دکتر مریم مجیدی نیا

ارزیابی نقش دیوسژنین در شکستن مقاومت دارویی به 5-فلورواوراسیل در سلول های سرطانی کولورکتال از طریق p-گلیکوپروتئین

8

 

دکتر مریم مجیدی نیا

ارزیابی نقش miR-146a در مقاومت دارویی رده سلولی Caco-2 سرطان کولورکتال به 5-فلورواوراسیل از طریق آسیب DNA

9

 

دکتر مریم مجیدی نیا

ارزیابی تاثیر کوارستین بر روی آپوپتوز و حساسیت سلول های سرطانی کولورکتال به داروی 5-فلورواوراسیل از طریق آسیب DNA و p-گلیکوپروتئین

10

AryanicCMS:azan