مرکز تحقیقات سالید تومور

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

 ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

رزومه علمی

آدرس ایمیل

آدرس پستی و شماره تماس

1

دکتر مریم مجیدی نیا

Ph.D

بیوشیمی بالینی

CV

majidinia@umsu.ac.ir

خیابان ارشاد/خیابا شفا/پژوهشکده پزشکی سلولی و مولکولی/تلفن و نمابر:04433486165

2

دکتر علی اکبری

Ph.D

شیمی الی (بیومتریال)

CV

akbari.a@umsu.ac.ir

خیابان ارشاد/خیابا شفا/پژوهشکده پزشکی سلولی و مولکولی/تلفن و نمابر:04433486165

3

دکترجعفر رضایی

Ph.D

سلولی و مولکولی

CV

rezaie.j@umsu.ac.ir

خیابان ارشاد/خیابا شفا/پژوهشکده پزشکی سلولی و مولکولی/تلفن و نمابر:04433486165

4

دکتر هادی ملکی

Ph.D

بیوتکنولوژی پزشکی

CV

maleki.hadi@umsu.ac.ir

خیابان ارشاد/خیابا شفا/پژوهشکده پزشکی سلولی و مولکولی/تلفن و نمابر:04433486165

5

دکتر رحیم اصغری

Ph.D

خون وانکولوژی

CV

asghari.r@umsu.ac.ir

کیلومتر11 جاده نازلو/پردیس نازلو/دانشکده پزشکی/تلفن و نمابر:04432780803 

6

دکتر فریبا عباسی

Ph.D

پاتولوژی

CV

abbasi.f@umsu.ac.ir

کیلومتر11 جاده نازلو/پردیس نازلو/دانشکده پزشکی/تلفن و نمابر:04432780803 

7

دکتر آی ناز نورانی

Ph.D

انفورماتیک پزشکی

CV

nourani.a@umsu.ac.ir

کیلومتر11جاده نازلو/پردیس نازلو/دانشکده پیراپزشکی/تلفن و نمابر:04432752306

8

دکتر جواد رسولی

Ph.D

اپیدمیولوژی

CV

rasouli.j@umsu.ac.ir

کیلومتر11 جاده نازلو/پردیس نازلو/دانشکده پزشکی/تلفن و نمابر:04432780803 

9

دکتر صادق فیض الله زاده

Ph.D

علوم آزمایشگاهی

CV

feizollahzadeh.s@umsu.ac.ir

کیلومتر11 جاده نازلو/پردیس نازلو/دانشکده داروسازی/تلفن و نمابر:04432754991

10

دکترفاطمه خردمند

Ph.D

بیوشیمی

CV

kheradmand@umsu.ac.ir

کیلومتر11 جاده نازلو/پردیس نازلو/دانشکده پزشکی/تلفن و نمابر:04432780803 

11

دکترحمید ثریا

Ph.D

داروسازی

CV

soraya.h@umsu.ac.ir

کیلومتر11 جاده نازلو/پردیس نازلو/دانشکده داروسازی/تلفن و نمابر:04432754991

12

دکترعلی گلچین

PHD

سلولی مولکولی

CV

Agolchin.vet10@sbmu.ac.ir

کیلومتر11جاده نازلو/پردیس نازلو/دانشکده پیراپزشکی/تلفن و نمابر:04432752306

13

دکتر  یوسف روستا

PHD

خون و سرطان بالغین

CV

Roosta.y@umsu.ac.ir

کیلومتر11 جاده نازلو/پردیس نازلو/دانشکده پزشکی/تلفن و نمابر:04432780803

14

 

دکتر سیما

 داوودی

PHD

رادیو انکولوژی

CV

Si.davoudi@gmail.com

شهرک فرهنگیان، نرسیده به چهار راه شمالی، جنب خیابان امید

۹۸۴۴۳۱۸۸۱+

 15

دکتر امیرحسین

 رایگانی

PHD

رادیو انکولوژی

CV

amirhray@gmail.com

شهرک فرهنگیان، نرسیده به چهار راه شمالی، جنب خیابان امید

۹۸۴۴۳۱۸۸۱+

16

دکتر محمد رضا اصغر زاده

PHD

ژنتیک

CV

mohammadrezaasgharzadeh@gmail.com

کیلومتر دو جاده سلماس ، دانشگاه آزاد ارومیه

نمابر: ۰۴۴۳۲۷۲۲۷۳۸

تنظیمات قالب