مرکز تحقیقات سالید تومور

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات سالید تومور دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 

پیش گفتار :

با نام خداوند متعال مرکز تحقیقاتی سالید تومور به عنوان یک مرکز علمی پژوهش مجوز اصولی خود را در سال 1392 از شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی دریافت نموده است و از سال جاری به عنوان مجموعه ای از پژوهشکده پزشکی سلولی و مولکولی دارای مجوز از شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور است  عمده فعالیت خود را در راستای شناخت عوامل خطر، تشخیص به موقع، بهبود کنترل،درمان و افزایش کیفیت زندگی بیماران سرطانی به امر توسعه تحقیقات در زمینه کانسر و انجام پژوهش های کاربردی تثبیت نموده تا بتواند گامی موثر در پیشرفت علمی کشور داشته باشد.

مقدمه:

بیماریهای بدخیم از علل مهم مرگ و میر در کشور می باشند. شیوع بالای کانسرها در کشور و اثرات قابل توجهی که بر بیماریهای بدخیم ازعلل مهم مرگ و میر در کشور می باشند. شیوع بالای کانسرها در کشور و اثرات قابل توجهی که بر Survival و Quality of life دارند، بیانگر اهمیت انجام پژوهش در این ارتباط می باشد . در حال حاضر ثبت اطلاعات بیماری های بدخیم دقیق نبوده و امکان ارزیابی از شرایط موجود فراهم نمی باشد .

مراقبت و درمان و پیگیری های پس از درمان کانسرها طولانی است و با توجه به افزایش survival هزینه های درمانی افزایش یافته است و Quality of life  تحت تأثیر قرار گرفته است بنابر این لازم است پژوهش در راستای بهینه کردن پایش و اقدامات مرتبط با پیشگیری از بروز این بیماری ها صورت گیرد . این مسئله نقش مهمی در توسعه پایدار کشور نیز خواهد داشت و در اولین گام ثبت دقیق اطلاعات این بیماران و ایجاد registry  برای دسترسی به اطلاعات ضرورت دارد با توجه به محدودیت امکانات مالی، ضرورت تدوین یک برنامه استراتژیک به روشنی احساس می شود این برنامه امکان پایش عملکرد پژوهشی در راستای دستیابی به اهداف مرکز را نیز فراهم می کند.

 

رسالت ماموریت (Mission)

مرکز تحقیقات سالید تومور یک مرکز پژوهشی علمی در راستای شناخت عوامل خطر و تشخیص به موقع، بهبود کنترل، و درمان و افزایش کیفیت زندگی بیماران سرطانی است.

 

دورنما - چشم انداز(Vision)

این مرکز در پایان سال 1407 به عنوان یک مرکز تحقیقاتی توانمند، پویا، و متعالی با گروههای پژوهشی متعدد در زمینه بیماریهای سرطانی با اعتبار کشوری و منطقه شناخته خواهد شد.

 

ارزش ها (Values)

 • رعایت اخلاق در پژوهش با تاکید بر ارزشهای متعالی اسلامی
 • تاکید بر فعالیت گروهی و کار تیمی بین گروههای پژوهشی متعدد دخیل در پیشگیری، تشخیص، کنترل و درمان سرطان
 • توجه به کاربردی بودن نتایج تحقیقات در راستای ارتقای سلامت جامعه
 • توجه به تولید علم و فناوری و نظریه پردازی
 • توجه به خلاقیت و نوآوری
 • تربیت نیروهای متخصص پژوهشگر و کارآمد
 • بیمار مداری ، حس مسئولیت ، تعهد و اخلاق مداری در مقابل انتظارات آنها
 • مدیریت منابع مالی

 

ذینفعان (Stakeholders)

ذینفعان داخلی (Internal stakeholders)

 •  اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات سالید تومور و دانشگاه
 • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی ( ارومیه )
 •  پژوهشکده پزشکی سلولی و مولکولی
 •  سایر مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه

 

ذینفعان خارجی (External stakeholder(

 •  بیماران
 •   جامعه
 •  دانشگاه های علوم پزشکی کشور
 •  سایر مراکز تحقیقاتی مرتبط با بیماران سرطانی
 •  جامعه پزشکی و بهداشتی (متخصصین، کارشناسان، صاحب نظران و دانشجویان)
 •  سازمانهای منطقه ای و بین المللی
 •  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
 • انجمن های مردم نهاد استان و کشور
 •   استانداری

 

نیاز ها :

 • توانمندسازی اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات سالید تومور دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در امر پژوهشهای  بنیادی و کاربردی، به منظور گسترش شناخت اساس مولکولی سرطان ها و کاربرد روش های درمانی مناسب
 • اطلاع رسانی آخرین دستاوردهای علمی مرکز تحقیقات سالید تومور دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
 • همکاری های علمی وپژوهشی با سایر مراکز آموزشی و تحقیقاتی داخل کشور و با تاکید بر همکاری های بین المللی که در زمینه های آموزشی و تحقیقاتی سالید تومور فعالیت می کنند.
 • تربیت دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد ( (M.Sc ، دکتری تخصصی (Ph.D ) و پسا دکتری، طبق آیین نامه های مصوب شورای گسترش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 • تامین و تعمیر تجهیزات مورد نیاز اعضای هیات علمی و پرسنل اداری و کارشناسی

 

 ماموریت ها :

 •  طراحی و اجرای تحقیقات اصیل و کاربردی با کیفیت بالا در پاسخ به اهداف و رسالتهای دانشگاه علوم پزشکی
 • اطلاع رسانی آخرین دستاوردهای علمی مرکز
 •  همکاری در طراحی و اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک در سطح استانی، ملی، منطقه ای و جهانی
 •  آموزشی و باز آموزی جامعه پزشکی
 •  توانمند سازی محققین و کارشناسان مرکز به منظور اجرای تحقیقات در توسعه و بکارگیری دانش بشری
 •  ارتقاء جایگاه مرکز تحقیقات در رتبه بندی مراکز تحقیقاتی بالینی وزارت بهداشت

 

اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات سالید تومور:

 1. بررسی گروه های در معرض خطر تومورهای توپر شایع در استان
 2. بررسی عوامل خطر تومورهای توپر شایع در استان و اثر بخشی مداخلات پیشگیرانه
 3. تعیین وضعیت  اپیدمیولوژیکی (شیوع، بروز و بقاء) تومورهای توپر مختلف در استان
 4. طراحی و توسعه روشهای تشخیصی و درمانی جدید در فرایندهای تشخصی و درمانی تومورهای توپر
 5. غربالگری تومورهای توپر، معده، کولورکتال، پستان، مثانه و پروستات در استان
 6. تعیین اطلاعات مورد نیاز سیستم ثبت سرطان جمعیتی از دیدگاه پزشکان
 7. اپیدمیولوژی و تعیین علل احتمالی موثر در شیوع تومورهای توپر ناشی از شغل، عوامل فیزیکی، شیمیایی و محیطی
 8. اپیدمیولوژی و تعیین علل احتمالی موثر در شیوع تومورهای توپر در کودکان
 9. بررسی وضعیت و روند بروز تومورهای توپر شایع در استان
 10. بررسی عوامل موثر در انتخاب روشهای مختلف درمانی برای درمان تومورهای توپر 
 11. تعیین میزان اثر بخشی عوامل حساس کننده و محافظ پرتوی در روشهای مختلف پرتودرمانی
 12. بررسی اثرات بیولوژیکی پرتوهای یونیزان در پروسه های تشخیصی، درمانی و بروز تومورهای توپر
 13. ارزیابی روشها و پروتکل های مختلف پرتودرمانی و عوامل موثر بر آنها
 14. مقایسه کارآیی روشهای مختلف تصویربرداری در غربالگری، تشخیص و پیگیری تومورهای توپر
 15. بررسی پاتولوژیکی، ایمونولوژیکی و زمینه های ژنتیکی تومورهای توپر شایع در استان
 16. بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به تومورهای توپر
 17. طراحی و توسعه مدلهای آگاهی بخشی عمومی برای تشخیص علایم و نشانه های اولیه تومورهای توپر شایع در استان
 18. تعیین نیازهای حمایتی و تسکینی بیماران مبتلا به تومورهای توپر
 19. ارائه روشهای حمایتی و تسکینی برای بیماران مبتلا به تومورهای توپر
 20. ارزیابی کیفیت خدمات درمانی بیماران مبتلا به تومورهای توپر و وضعیت دسترسی آنان به امکانات درمانی
 21. کنترل درد مزمن در بیماران مبتلا به تومورهای توپر 

عوامل محیطی درونی :

نقاط قوت) Strengths)

S1- فضای فیزیکی مناسب

S2- امکانات آزمایشگاهی دانشگاه

S3- نظام ثبت و گزارش دهی سرطان ها در سطح استان

S4- همکاریپژوهشگران توانمند و علاقه مند با مرکز

S6- روحیه کار گروهی

نقاط ضعف (Weakmesses(

W1- همکاری محدود با سازمانها و مراکز تحقیقاتی ملی و بین المللی

W2- دسترسی محدود به منابع و تجهیزات

W3- همکاری ضعیف همکاران بالینی با مرکز

 

عوامل محیط بیرونی:

فرصت ( Opportunities(

O1- همکاری با مرکز پژوهشی درمانی امید ارومیه

O2- همکاری بین بخشی باسایر مراکز تحقیقات سرطان

O3-گرنت های تحقیقاتی ملی و بین المللی

O4- محققین ایرانی مقیم خارج کشور علاقمند به همکاری

 

تهدید (Threat)

T1- سالمند شدن جمعیت و افزایش بروز سرطانهای مرتبط با آن

T2- حمایت محدودسازمانهای بیمه از بیماران سرطانی

T3- هزینه بالای تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی برای اجرای طرح‌های تحقیقاتی

T4- کافی نبودن اعتبارت در اجرای طرح‌های بلند مدت

 

 

 

تحلیل عوامل تأثیرگذار  محیطی درونی (جدول IFE  سازمان)

عوامل تاثیرگذار محیطی درونی

وزن

امتیاز وضع موجود

امتیاز وزن دار

توضیحات

نقاط قوت:

1- وجود تسهیلات آزمایشگاهی مراکز آموزشی درمانی دانشگاه

2- وجود امکانات آزمایشگاهی دانشگاه

3- نظام ثبت و گزارش دهی سرطان ها در سطح استان

4- همکاری پژوهشگران توانمند و علاقه مند با مرکز

 

نقاط ضعف:

1- ضعف در همکاری با سازمانها و مراکز تحقیقاتی ملی و بین المللی

2- دسترسی محدود به منابع و تجهیزات

3- همکاری ضعیف همکاران بالینی با مرکز

 

2/0

2/0

1/0

17/0

08/0

 

 

 

05/0

1/0

1/0

4

3

3

3

3

 

 

 

2

1

1

 

8/0

6/0

6/0

21/0

24/0

 

 

 

1/0

1/0

1/0

 

 

جمع

1

 

75/2

 

 

 

 

 

تحلیل عوامل تاثیر گذار بیرونی (جدول EFE  سازمان)

عوامل تاثیر گذاربیرونی

وزن

امتیاز وضع موجود

امتیاز وزن دار

توضیحات

فرصتها:

1-وجود سازمانهای خارجی جهتهمکاری( مرکز ثبت سرطان- بیمارستان امید)

2- وجود منابع خارج از دانشگاه( مالی – تجهیزات- انسانی)

3- میزان بالای بیماریهای سرطانی در سطح استان

 

تهدیدها:

1- عدم تمایل بیمه به پژوهش

2-وجود تحریم ها و نوسانات ارزی

3-کافی نبودن اعتبارت در اجرای طرح‌های بلند مدت

 

2/0

1/0

1/0

1/0

 

 

 

 

2/0

1/0

1/0

1/0

 

4

2

2

2

 

 

 

 

3

3

3

3

 

 

 

8/0

2/0

2/0

2/0

 

 

 

 

6/0

3/0

3/0

3/0

 

 

 

جمع

1

 

9/2

 

 

 

 

S1: ارتقاء وضعیت علمی و پژوهشی مرکز تحقیقات در سطح ملی

G1: افزایش z-score مرکز تحقیقات در ارزشیابی های سالانه

O1: تولید و انتشار دانش مرتبط با فعالیتهای مرکز تحقیقات

S2: استفاده بهینه از پتانسیل های موجود در دانشگاه جهت ارتقاء مرکز تحقیقات

G1: گسترش و بالا بردن روحیه تحقیق و انگیزش پژو هشگران

O1: افزایش سهولت دسترسی به منابع ، پایگاه های اطلاعات علمی و پژوهشی

S3: ارتقاء میزان اثربخشی فعالیتهای پژوهشی مرکز تحقیقات

G1: انجام طرح های پژوهشی در راستای اولویت های پژوهشی دانشگاه و مرکز

O1: افزایش طرح های پژوهشی کاربردی و منجر به تولید محصول

S4: ارتقاء تعاملات علمی و پژوهشی با همکاری های منطقه ای و ملی

G1: جلب همکاری و مشارکت محققان رشته های مرتبط در برنامه های مرکز

O1 : افزایش تولیدات علمی مشترک با سایر مراکز 

 

گروه های پژوهشی مرکز تحقیقات

 • اپیدمیولوژی بیماریهای بدخیم
 • تشخیص و درمان بیماریهای بدخیم
 • گروه علوم پایه بیماریهای بدخیم
 • طب تسکینی بیماریهای بدخیم
 • غربالگری بیماریهای بدخیم

 

اهداف کلی

 • توسعه تحقیقات در زمینه کانسر
 • انجام پژوهش های کاربردی جهت بهبود کنترل، درمان و افزایش کیفیت زندگی بیماران سرطانی، شناخت عوامل خطر، تشخیص به موقع
 • ارتقاء سطح کیفی پژوهشی در زمینه کانسر
 • تشویق محققین و دانشجویان و مراکز عضو و انتخاب طرحها و مقالات برتر

 

 

عوامل کلیدیOS 

OS1 راه اندازی و تکمیل گروههای پژوهشی مرکز (اپیدمیولوژی و ثبت سرطان، افزایش بالین سرطانها، تحقیقات تشخیص سرطانها، شناخت عوامل خطر در ایجاد سرطانها، گروه پژوهشی افزایش کیفیت بیماران سرطانی گروه پژوهشی علوم پایه سرطانها، مدیریت و کنترل سرطانها)

 1. بررسی و شناسایی وضع موجود
 2. طراحی شرایط ورود به گروههای  پژوهشی
 3. استقرار گروه پژوهشی در مرکز           

 

OS2-  لنیک با مرکز ثبت سرطان یا (Regestry cancer)   

 1. مکاتبه با معاون پژوهشی دانشگاه
 2. تشکیل جلسات و یا کمیته های مشترک با مرکز ثبت سرطان استان

 

 

OS3-  لنیک با مرکز پاتولوژی بیمارستان امام خمینی (ره)

 1. مکاتبه با معاون پژوهشی دانشگاه
 2.  تشکیل جلسات و یا کمیته های مشترک با مرکز پاتولوژی بیمارستان امام خمینی (ره)

           

OS4- لنیک با معاونت بهداشتی        

 1. مکاتبه با معاون پژوهشی دانشگاه
 2. تشکیل جلسات و یا کمیته های مشترک با مرکز پاتولوژی بیمارستان امام خمینی (ره)

 

OS5-  ارزیابی مارکرهای مربوط به سرطان در سیر پیش آگهی بیماری

 1. شناسایی مارکرهای مربوط به سرطان
 2. تهیه کیت های تخصصی
 3.  تهیه تجهیزات یا امکانات فیزیکی و انسانی        

           

عوامل کلیدی (WO)

OW1 افزایش سواد بهداشت افراد (معلمان، پرستاران، بیمارستانها، کارکنان دانشگاه)

 1. مکاتبه مدیر کل آموزش و پرورش استان
 2. تعیین اساتید از گروههای پژوهشی در ارتباط با آموزش
 3. برنامه ریزی برگزاری سخنرانی، کارگاه برای معلمان
 4. برنامه ریزی برگزاری سخنرانی، کارگاه برای پرستاران
 5. برنامه ریزی برگزاری سخنرانی، کارگاه برای بیمارستان
 6. برنامه ریزی برگزاری سخنرانی، کارگاه برای کارکنان

 

OW2 آموزش افراد برای غربالگری سرطانها

 1. برگزاری جلسات آموزش برای پرسنل بهداشتی در زمینه شناسایی افراد در زمینه خطر
 2. آموزش و شناسایی افراد در معرض خطر
 3. تهیه متون آموزشی ساده پوستر  پمفلت و در دسترس برای گروه هدف در دسترس                    

OW3تدوین برنامه منظم غربالگری سرطان برای گروههای پر خطر (زنان، مردان با سن بالا، سیگاری)

 1. تهیه نیروی انسانی لازم
 2. تجهیزات آزمایشگاهی
 3. تعیین فضای فیزیکی مناسب

 

عوامل کلیدی (TS)

TS1–  بررسی اپیدمیولوژیک سرطانهای استان آذربایجان غربی

 1.  تعیین بروز، شیوع سرطانهای پستان
 2.   تعیین منطقه در معرض خطر در استان
 3.   تعیین گروههای در معرض خطر در استان
 4.  تعیین ریسک فاکتورهای مرتبط

 

TS2 بررسی الگوهای بالینی بیماران سرطانی

 1.  شناسایی نشانه های اولیه بالینی سرطان
 2. تعیین پیش آگهی بیماری و بقاء سرطانی

 

TS3– شناسایی و یا ارزیابی شاخص های آزمایشگاهی، در پیش آگهی بیماران سرطانی، سیر بیماریهای آنها

 1.  تعیین فراوانی مارکرهای مربوط به سرطان
 2.  تعیین ارتباط بین وجود مارکر و سیر بیماری

 

 عوامل کلیدی (WT)

 

WT1– بررسی میزان بقاء بیماران سرطانی در استان و مقایسه آن با سایر استانهای دیگر

 1.  شناسایی فارکتورهای دموگرافیک (سن، جنس،..... ) موثر در میزان بقاء در استان آذربایجان غربی
 2.  شناسایی فارکتورهای دموگرافیک موثر در میزان بقاء در استان های سایر
 3.   تعیین عوامل موثر در میزان بقاء و مقایسه آن

 

WT2–شناسایی ریسک فاکتورهای سرطانی و اقدامات مداخله ای در جهت کاهش ریسک فاکتورها

 1.  شناسایی ریسک فاکتورهای سرطانی
 2.  تعیین فراوانی ریسک فاکتورهای سرطانی در منطقه
 3.   برنامه ریزی و آموزش جهت کاهش ریسک فاکتورها

 

WT3–  مقایسه روشهای مختلف تشخیص ابتدایی سرطان و تشخیص زود به هنگام سرطان          

1- ارزیابی میزان هزینه اثر بخش (Cost effective.Mess) روشهای موجود با توجه به شرایط منطقه(پول، فرهنگ مردم، سواد مردم، میزان دسترسی)

 

 

 

 

تنظیمات قالب