مرکز تحقیقات سالید تومور

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

تاریخچه مرکز تحقیقات سالید تومور

 

مرکز تحقیقات سالید تومور (تومور توپر) در تاریخ 23 اردیبهشت ماه سال 1392 ، مجوز موافقت اصولی از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و در تاریخ 1397/12/5  مجوزقطعی فعالیت را اخذ نموده است. مرکز تحقیقات سالید تومور به عنوان یک مرکز علمی پژوهشی در راستای شناخت عوامل خطر، تشخیص به موقع، بهبود کنترل، درمان و افزایش کیفیت زندگی بیماران سرطانی به امر توسعه تحقیقات در زمینه تومورهای توپر و انجام پژوهش های کاربردی کامی موثر در پیشرفت علمی کشور خواهد داشت. این مرکز در راستای چشم انداز بیست ساله کشور و اهداف کلان وزارت متبوع و دانشگاه تلاش می کند به عنوان یک مرکز تحقیقاتی توانمند، پویا و متعالی با گروههای پژوهشی متعدد در زمینه بیماریهای سرطانی با اعتبار کشوری شناخته شود. نامه مربوط به موافقت اصولی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پایین صفحه پیوست شده است.

 

تنظیمات قالب