مرکز تحقیقات سالید تومور

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

       نام و نام خانوادگی                                           دکترمریم مجیدی نیا 

       رتبه علمی                                                        استادیار پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه                                                     

      مدرک تحصیلی                                                  دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی

      رزومه علمی                                                        CV

      سمت فعلی                                                       رئیس مرکز سالید تومور/ معاون پژوهشی پژوهشکده سلولی مولکولی

      شماره تماس و نمابر                                        04433486165

      آدرس ایمیل                                                      majidinia@umsu.ac.ir

     آدرس محل کار                                                  خیابان ارشاد/خیابان شفا/ساختمان حکیم جرجانی/پژوهشکده پزشکی سلولی و مولکولی

 

تنظیمات قالب