مرکز تحقیقات سالید تومور

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

ماموریت مرکز

 

مرکز تحقیقات سالید تومور یک مرکز پژوهشی علمی در راستای شناخت عوامل خطر و تشخیص به موقع، بهبود کنترل، و درمان و افزایش کیفیت زندگی بیماران سرطانی است.

تنظیمات قالب