مرکز تحقیقات سالید تومور

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

      نام و نام خانوادگی                                          

       رتبه علمی                                                         

      مدرک تحصیلی                                                  

      رزومه علمی                                                        

      سمت فعلی                                                       معاون پژوهشی مرکز سالید تومور

      شماره تماس و نمابر                                           04433486165

      آدرس ایمیل                                                       

     آدرس محل کار                                                   خیابان ارشاد/خیابان شفا/ساختمان حکیم جرجانی/پژوهشکده پزشکی سلولی و مولکولی

تنظیمات قالب