مرکز تحقیقات سالید تومور

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

چشم انداز

 

این مرکز در پایان سال 1405 به عنوان یک مرکز تحقیقاتی توانمند، پویا، و متعالی با گروههای پژوهشی متعدد در زمینه بیماریهای سرطانی با اعتبار کشوری و منطقه شناخته خواهد شد.

تنظیمات قالب