مرکز تحقیقات سالید تومور

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

کارشناس مرکز :

 

نام و نام خانوادگیالهام بیگلری

سمت: کارشناس مرکز تحقیقات سالید تومور

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی

ایمیل آدرس : elhambiglary1992@gmail.com

آدرس پستی : ارومیه، بلوار ارشاد، خیابان شفا، پژوهشکده پزشکی، سلولی و مولکولی

شماره تماس : 33486165-44+

تنظیمات قالب